Thiết bị lọc khí thải
Lọc khí thải

Trước đây, do khoa học công nghệ chưa phát triển nên khí thải từ việc đốt than trong các lò đất được thải trực tiếp vào không khí mà không qua xử lý, gây ô nhiễm không khí lâu dài. Với sự phát triển của nền kinh tế xã hội của chúng ta, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường ngày càng tăng, việc sử dụng lò than và thiết bị xử lý khí thải lò nung để đạt được lượng khí thải bảo vệ môi trường trở nên cần thiết.

Thiết bị lọc khí thải giảm đáng kể tình trạng ô nhiễm không khí do khí thải do máy đóng bánh mùn cưa và lò cacbon hóa tạo ra trong quá trình sản xuất than củi chế tạo bằng máy. Máy lọc khí thải là thiết bị bảo vệ môi trường cần thiết để sản xuất than làm bằng máy quy mô lớn, máy này có thiết kế hợp lý, lắp đặt đơn giản, là máy lý tưởng trong quá trình sản xuất và chủ yếu được sử dụng trong dây chuyền sản xuất than, có thể được sử dụng rộng rãi được sử dụng trong lò cacbon hóa và xử lý khí thải lò nung.

Lọc khí thải
Lọc khí thải

Thiết bị lọc khí thải Nguyên tắc làm việc:

Thiết bị lọc khí thải bằng tháp giải nhiệt ống hình trụ và tháp giải nhiệt, từng bước lọc hỗn hợp nhiều lớp, lớp mạng chặn, ống đỡ động mạch, ống nước tuần hoàn, máy hút bụi, quạt, miệng thu nhựa đường, v.v., thông qua cấu trúc nhiều lớp , lưu thông và thanh lọc hoàn toàn, có thể có tác dụng thanh lọc nhiều lần, có tác dụng bảo vệ môi trường tốt và chức năng thanh lọc mạnh mẽ.

Máy này làm cho khí thải sinh ra trong quá trình đốt than không còn thải trực tiếp vào không khí mà sau khi xử lý lọc khí thải thành khí dễ cháy để đốt thứ cấp. Và sẽ được tách ra khỏi khói, việc thu gom, lưu trữ và bán nhựa đường có thể chấm dứt hiệu quả lượng khí thải khói carbon, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc bảo vệ môi trường.

Thiết bị lọc khí thải Những đặc điểm chính:

  1. Thiết bị lọc khí thải có thể hấp phụ, làm sạch và lọc triệt để bột than, hắc ín, chất lỏng giấm gỗ, hợp chất oxy carbon và hydroxit metan, v.v. được tạo ra trong quá trình sản xuất than củi, và ngăn chặn hiệu quả ô nhiễm khí độc và khói ra môi trường xung quanh.
  2. Thiết bị lọc khí thải có thể tạo ra nhà máy than từ một quá trình sản xuất 'cacbon' duy nhất để hoàn thành quá trình sản xuất kết hợp 'cacbon', 'khí' và 'dầu'. Nhựa gỗ là nguyên liệu quan trọng để tinh chế dầu diesel sinh học và giấm gỗ là nguyên liệu hóa học quan trọng. Máy có thể làm cho nhà máy than đạt được lợi ích nhiều lớp, nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng của sản phẩm than củi.
  3. Thiết bị có công suất xử lý lớn, vận hành đơn giản, tuổi thọ cao và không cần bảo trì thủ công.