Đối với hầu hết các nhà sản xuất than gáo dừa, việc mua nguyên liệu gáo dừa là một phần quan trọng trong quá trình sản xuất than gáo dừa. Điều này là do chất lượng nguyên liệu gáo dừa quyết định trực tiếp đến giá nguyên liệu gáo dừa và cũng ảnh hưởng đến chất lượng than gáo dừa.

Làm thế nào để biết giá gáo dừa?

Là nhà sản xuất máy than chuyên nghiệp và nhà cung cấp toàn cầu, chúng tôi đã xuất khẩu một số lượng lớn thiết bị cacbon hóa vỏ dừa tới nhiều quốc gia. Khi giao tiếp với khách hàng của các nhà chế biến than gáo dừa, chúng tôi đã học được rất nhiều điều về việc bán gáo dừa và các chi tiết về việc kinh doanh than gáo dừa.

than gáo dừa
than gáo dừa

Đặc biệt, nhiều khách hàng của chúng tôi đến từ các nước Đông Nam Á như Philippines, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, v.v. Ngoài sản xuất than gáo dừa, những khách hàng này còn xuất khẩu số lượng lớn gáo dừa sang Trung Đông và Châu Âu .

Vùng sản xuất than gáo dừa chính

Carbon gáo dừa chủ yếu được sản xuất ở các nước Đông Nam Á, như Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và các nước khác. Trong đó, chất lượng và sản lượng than gáo dừa ở Philippines và Indonesia đứng đầu.

Cách làm than gáo dừa?

Thông thường, các nhà chế biến than gáo dừa chọn gáo dừa tươi, nguyên vẹn làm nguyên liệu cho quá trình cacbon hóa. Độ ẩm của loại gáo dừa này thường tương đối thấp. Sau đó gáo dừa được gửi đến lò cacbon hóa gáo dừa để cacbon hóa và nhiệt độ cacbon hóa thường là khoảng 500-700 ° C.

nhà sản xuất lò cacbon hóa liên tục
nhà sản xuất lò cacbon hóa liên tục

Sản phẩm cuối cùng được xử lý bằng phương pháp cacbon hóa vật lý này là than gáo dừa. Các nhà sản xuất than thường bán trực tiếp than gáo dừa này hoặc xử lý thêm than gáo dừa.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá than gáo dừa

  1. Hàm lượng ẩm. Tức là phần trăm độ ẩm trên một đơn vị trọng lượng. Về lý thuyết, độ ẩm của than gáo dừa càng ít thì càng tốt.
  2. Vật chất dễ bay hơi. Khi than gáo dừa được xử lý thành than hoạt tính, do nhiệt độ tăng lên, một số chất khác trong nước có thể chuyển sang dạng lỏng và hòa tan hoặc bay hơi. Nước và khí bay hơi cộng với chất lỏng hòa tan được gọi là chất bay hơi. Thông số này liên quan trực tiếp đến việc sử dụng than gáo dừa, giá trị thông số càng nhỏ thì càng tốt.
  3. Hàm lượng tro. Hàm lượng tro có thể được chia thành chất hòa tan trong axit và chất hòa tan trong kiềm, chủ yếu bao gồm: silicon dioxide, oxit nhôm, oxit sắt, oxit canxi, titan dioxide, lưu huỳnh trioxide, v.v. Hàm lượng tro của than gáo dừa cao, và bề mặt hoạt động càng nhỏ thì khả năng hấp phụ càng thấp. Hàm lượng tro là yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ của than hoạt tính.
  4. Cacbon cố định. Khối lượng than gáo dừa trừ đi hàm lượng dễ bay hơi và hàm lượng tro là hàm lượng cacbon cố định.